ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

          ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ ณ ห้องเก็บของโรงเรียนดอนทองวิทยา ในวันที่  9 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม Click    Send article as PDF   

» Read more

แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร

  แนวทางการส่งเสริมปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร Click    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถภาพ ในตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถภาพ ในตำแหน่ง นักการภารโรง Download ผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมิน    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 46 ประเภท(156รายการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดูพัสดุ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนทองวิทยา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.      Send article as PDF   

» Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ด้วย โรงเรียนดอนทองวิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง รายละเอียด=> ประกาศรับสมัครนักการภารโรง    Send article as PDF   

» Read more

คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 มอบทุนการศึกษา

คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นผู้ทำความดีต่อสังคมและส่วนร่วมของโรงเรียนดอนทองวิทยา    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูต่างประเทศ)

ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูต่างประเทศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   English Teacher Urgently Required รายละเอียด Download    Send article as PDF   

» Read more
1 2 3 4