ติดต่อ

โรงเรียนดอนทองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เลขที่ 256 หมู่ 1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร: 055-295407-8 โทรสาร: 055295407

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *