ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยามีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Download เอกสารด้านล่าง

 Download

PDF24    Send article as PDF