ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

          ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ ณ ห้องเก็บของโรงเรียนดอนทองวิทยา ในวันที่  9 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม Click

www.pdf24.org    Send article as PDF