ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 46 ประเภท(156รายการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดูพัสดุ ณ หอประชุมโรงเรียนดอนทองวิทยา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.

001

 

www.pdf24.org    Send article as PDF