คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 มอบทุนการศึกษา

คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นผู้ทำความดีต่อสังคมและส่วนร่วมของโรงเรียนดอนทองวิทยา

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *