อบรม google app for education

โรงเรียนดอนทองวิทยา จัดอบรม google app for education สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2558 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ google drive, google form, google site ฯลฯ

11

PDF24    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *