การงานอาชีพฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ณัฐิดา

นางณัฐิดา  สุทธา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

ชนิตา

นางชนิตา  พิลึก

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุธาพร วงศ์ตัว

ครูชำนาญการ

นายเจษฎากร มากรื่น

ครูชำนาญการ

 


การงาน

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *