เพลงโรงเรียน

ดอนทองวิทยาสามัคคี   ธงสองสีฟ้าน้ำเงินเป็นเครื่องหมาย

กระพือพัดโบกสะบัดขจรขจาย   เราทั้งหลายรวมพลังสร้างผลงาน

ยามเรียนเราเรียนเพียรศึกษา   ปรัชญาเราโดดเด่นเน้นประสาน

ยามงานเขาขยันร่วมกิจการ   โดยพื้นฐานคุณธรรมนำชีวี

พุทธะ อิสระ จริยา    ถัทธศึกษาดอนทองสร้างสักศรี

มีสิ่งหนึ่งรักจริงยิ่งชีวี   ดวงใจนี้คือธงสถาบัน

สีฟ้าคือปัญญาใสสว่าง   น้ำเงินสร้างจิตใจให้ยึดมั่น

เราล้วนเป็นน้องพี่ที่ผูกพัน   ร่วมสร้างสรรค์นามดอนทองก้องลือไกล

www.pdf24.org    Send article as PDF