ปลูกต้นไม้ประจำปีภายในโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ พร้อมคณะครูและลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียนดอนทองวิทยา ปลูกต้นไม้ประจำปีภายในโรงเรียน “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก”

www.pdf24.org    Send article as PDF