ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2556

วิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน

    • Watch Video

    • Watch Video

    • Watch Video

    • Watch Video

    • Watch Video

1/1

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.39 e-Networks

ข่าวการศึกษา